BowelScreen Information resources

Information leaflets

You can now get free bowel screening from age 59 to 69. This age range will change in 2024 and again in future years. Go to hse.ie/bowelscreen for the latest age range. Register at BowelScreen

Is féidir leat scagthástáil putóige saor in aisce a fháil anois idir na haoiseanna 59 go 69. Athróidh an raon aoise seo in 2024 agus arís eile i mblianta sa todhchaí. Táimid ag iarraidh go mbeidh scagthástáil sa bhaile saor in aisce ar fáil do níos mó daoine, gach bliain. Téigh chuig hse.ie/bowelscreen

About bowel screening - general leaflet about BowelScreen - The National Bowel Screening Programme

Maidir le scagadh putóige - as gaeilge - general leaflet about BowelScreen - The National Bowel Screening Programme

About bowel screening - an audio file with general information on the bowelscreen programme.

Make time for your bowel health - information sheet with information about good bowel health

Ná déan neamhaird de shláinte do phutóige - as gaeilge - information sheet with information about good bowel health

Home Test Kit Instructions - these are the step-by-step instructions issued with the BowelScreen FIT home test

Baile Pacáiste Tástála Treoracha - as gaeilge - these are the step-by-step instructions issued with the BowelScreen FIT home test

Colonoscopy - information about a colonoscopy

Ionscópacht - as gaeilge - information about a colonoscopy

Listen to our October 2023 radio advertisement in English here.

Listen to our October 2023 radio advertisement in Irish here.

Quality Assurance in Colorectal Screening

Standards for Quality Assurance in Colorectal Screening, third edition

Programme Report

Links to useful websites

Guidance on supporting persons with additional needs

General screening information

Is cuid den tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála é BowelScreen BowelScreen is part of the National Screening Service
Teach Óstaí an Rí, 200 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1, Éire King’s Inns House, 200 Parnell Street, Dublin 1, Ireland
Saorghlao 1800 45 45 55 Freephone 1800 45 45 55
   

Is cuid den Rannóg Sláinte agus Folláine i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála. Cuimsíonn sí BreastCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch, CervicalCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, BowelScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige agus Diabetic RetinaScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Reitiní do Dhiaibéitigh.

The National Screening Service is part of the Health and Wellbeing Division of the Health Service Executive in Ireland. It encompasses BreastCheck – The National Breast Screening Programme, CervicalCheck – The National Cervical Screening Programme, BowelScreen – The National Bowel Screening Programme and Diabetic RetinaScreen – The National Diabetic Retinal Screening Programme.