Freephone iconFreephone: 1800 45 45 55

News & Events

National Ploughing Championships

BowelScreen is delighted to attend the National Ploughing Championships in Laois. If you are attending please visit us at National Cancer Screening Service Stand 33/34.

New factsheet about screening programmes provided by National Screening Service

An informative factsheet about four Government-funded population based screening programmes provided by the National Screening Service (NCSS)

Screening and prevention advice for World Cancer Day

Monday 4 February is World Cancer Day. The aim of the day is to increase awareness and education about cancer worldwide. .

Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Screening issued

In Autumn 2012 a set of Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Screening were issued to support the national colorectal screening programme. The Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Screening are the result of a collaborative process undertaken by representatives of each step of the screening process.

Page 2 of 2
Is cuid den tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála é BowelScreen BowelScreen is part of the National Screening Service
Teach Óstaí an Rí, 200 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1, Éire King’s Inns House, 200 Parnell Street, Dublin 1, Ireland
Saorghlao 1800 45 45 55 Freephone 1800 45 45 55
   

Is cuid den Rannóg Sláinte agus Folláine i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála. Cuimsíonn sí BreastCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch, CervicalCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, BowelScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige agus Diabetic RetinaScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Reitiní do Dhiaibéitigh.

The National Screening Service is part of the Health and Wellbeing Division of the Health Service Executive in Ireland. It encompasses BreastCheck – The National Breast Screening Programme, CervicalCheck – The National Cervical Screening Programme, BowelScreen – The National Bowel Screening Programme and Diabetic RetinaScreen – The National Diabetic Retinal Screening Programme.