New factsheet about screening programmes provided by National Screening Service

(10 May 2013)

An informative factsheet about four Government-funded population based screening programmes provided by the National Screening Service (NSS), is now available. Here is the link to the factsheet.

For more information about the NSS and its programmes see:
National Screening Service
BreastCheck - The National Breast Screening Service
CervicalCheck - The National Cervical Screening Service
BowelScreen - The National Bowel Screening Programme
Diabetic RetinaScreen - The National Diabetic Retinal Screening Programme


Information is also available on all programmes from Freephone 1800 45 45 55.
 

Is cuid den tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála é BowelScreen BowelScreen is part of the National Screening Service
Teach Óstaí an Rí, 200 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1, Éire King’s Inns House, 200 Parnell Street, Dublin 1, Ireland
Saorghlao 1800 45 45 55 Freephone 1800 45 45 55
   

Is cuid den Rannóg Sláinte agus Folláine i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála. Cuimsíonn sí BreastCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch, CervicalCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, BowelScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige agus Diabetic RetinaScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Reitiní do Dhiaibéitigh.

The National Screening Service is part of the Health and Wellbeing Division of the Health Service Executive in Ireland. It encompasses BreastCheck – The National Breast Screening Programme, CervicalCheck – The National Cervical Screening Programme, BowelScreen – The National Bowel Screening Programme and Diabetic RetinaScreen – The National Diabetic Retinal Screening Programme.